Knjižarsko-izdavačka zadruga BARABA

Stare, retke i dobre knjige

Goran Babić: Žilet, pička, petokraka

»Neposredni povod (onaj vanjski i efemerni) nastanku mog rukopisa bila je pojava dvaju fotografija. Na prvoj je sretno i na neki način iscereno lice pokojnog Zorana Đinđića, koji u čvrstom zagrljaju drži (steže) veliku pozlaćenu petokraku, odvaljenu sa krova beogradske skupštine u demonstracijama, koje je njegov pokret predvodio. Fotografija je uvjerljiva i jasno pokazuje sreću i zadovoljstvo uspješnog političara nakon trijumfa u borbi protiv petokrake, tog omrznutog simbola prethodnog režima. Na drugoj (fotografiji) vidi se obnaženi torzo (krupni plan) konceptualne umjetnice Marine Abramović, koja je žiletom iznad svog polnog organa urezala veliku krvavu petokraku, znak pod kojim se njen otac u svom životu borio.«

»Žilet, pička, petokraka (pojašnjenje)«


Autor: Goran Babić (1944)

Naslov: Žilet, pička, petokraka

Izdanje: prvo

Datum objavljivanja: 15. septembar 2016.

Broj stranica: 2

Format: 15x63 cm

Grafičko oblikovanje: Andrej Dolinka

Štampa: Alta Nova, Beograd

Tiraž: po 50 primeraka štampanih ćirilicom i latinicom

Povez: meki

Pismo: latinica i ćirilica

Cena: 600 din. rasprodato

Posebno izdanje Knjižarsko-izdavačke zadruge Baraba

Na zahtev autora za izdanje nije izrađen kataloški zapis u publikaciji — CIP

Sadržaj:

  • Žilet, pička, petokraka
  • Pojašnjenje